POROČILO O DELU 2011/ PLAN DELA 2012

V letu 2011 smo s pomočjo sredstev, pridobljenih na razpisu za mladinske dejavnosti Kluba belokranjskih študentov, uspeli dokončati kostume, v katerih nastopamo. 35 članov, kolikor jih je štela skupina v letu 2011, je imelo vaje vsak petek in soboto, po dve uri. Na vajah smo vadili predvsem ples in petje, posvečali pa smo se tudi razvijanju igralskih sposobnosti, za lažje nastopanje pred publiko. Oktobra smo začeli vaditi v Vranovičih, novembra pa smo se preselili v Srednjo šolo Črnomelj. Marca smo uspešno izpeljali celovečerni nastop z naslovom Kaj misliš, da je lahko bit folklornik?; aprila smo že tradicionalno organizirali praznik pomladi – Jurjevo; junija smo dvakrat nastopili na Jurjevanju v Črnomlju – s spletom plesov in s črnomaljskim obredjem; julija pa smo gostovali v Bosni in Hercegovini, in sicer v mestu Jelah.  Poleg omenjenih nastopov smo nastopali še v Metliki, Predgradu, Vinomeru in Slovenski Bistrici. Pevska sekcija folklorne skupine – Devojčice Zelenega Jurija, pa so nastopile v Rodinah in na Kresovanju v Črnomlju. Sodelovali smo tudi z drugimi folklornimi skupinami, predvsem s tamburaši iz Adlešič, z otroško folklorno skupino iz Osnovne šole Mirana Jarca iz Črnomlja, z MKD sv. Ciril in Metod iz Kranja ter s hrvaško folklorno skupino KUD Maslina iz mesta Turanj. V letu 2011 smo prav tako končali z izdelavo ženskih kostumov; kupili pa smo tudi nekaj inštrumentov, in sicer tamburice ter bas.

V letu 2012 si želimo s kupljenimi in podarjenimi inštrumenti vzpostaviti glasbeno zasedbo.  Žal so vsi inštrumenti rabljeni ter posledično do temeljitega popravila neuporabni, vseeno pa nas bo popravilo stalo manj od nakupa novih. Tamburaško glasbeno zasedbo želimo dopolniti z igralcem gudala, dvojnic, piščali ter drugih ljudskih inštrumentov Bele krajine. Če nam bodo to dopuščala sredstva, bomo kupili tudi harmoniko, saj imamo trenutno harmoniko izposojeno. Glasbenikov in glasbenic, ki bi igrali na inštrumente, nekaj že imamo, žal pa do končanih popravil nimamo inštrumentov. Prav tako si želimo svoje glasbeno znanje še izpopolniti, zato bomo organizirali tečaj igranja na ljudske inštrumente Bele krajine. Na ta način bi vzpostavili glasbeno zasedbo, ki bi nas spremljala tako na vajah, nastopih, prav tako pa bi lahko nastopila samostojno ali s pevsko sekcijo Devojčice Zelenega Jurija. Poleg omenjenih načrtov – rednih vadb dvakrat tedensko, nastopa na Hrvaškem ter več nastopov v Sloveniji, se bomo v mesecu juniju skupaj s FS Metlika, FS Predgrad in FS Dragatuš prijavili na razpis Mladi v akciji na temo Obredja Bele krajine. V projektu bomo raziskali belokranjska obredja, opravljali intervjuje, posneli dokumentarni film o projektu, izdali bilten ter izvedli več nastopov.

Comments are closed.