Plesi in pesmi

Plešemo predvsem plese, ki so se po ljudskem izročilu ohranili v Beli krajini, in Črnomaljsko obredje. Mednje spadajo tudi spodaj našteti plesi, katerih zgodovinsko ozadje smo povzeli iz knjige Ramovš, Jože. 1980. Plesat me pelji. Cankarjeva založba. Ljubljana.:

  • Pušter tanc
  • Sirota
  • Vrečo šivat
  •