Črnomaljsko obredje (Aj zelena, Must)

Črnomaljsko kolo (Aj, zelena)

Aj, zelena je vsa gora, zelena je, aj, zelena je.
Aj, notri raste trava, diteljina, aj, notri raste.
Aj, žela jo je spremlada, devojka, aj, žela jo je.
Aj, zlatim srpom belimi rokami, aj, zlatim srpom.
Aj, nesla jo je svojga bratca konjcem,aj, nesla jo je.
Aj, jejte pijte mojga bratca konjci, aj, jejte,pijte.
Ker jutri bote daleč putovali, aj, jutri bote.
Aj, čez te gore, gore so visoke, aj, čez te gore.
Aj, čez te vode, vode so široke, aj, čez te vode.

Must

A: A1 je kaj trden ta vaš must, al je kaj trden ta vaš must,
spre, roža, roža brunka je naša!

B: Aj, trden, trden kakor kust, aj trden kakor kust,
spre, roža, roža brunka je naša!

A: Iz česa ste ga zidali, iz česa ste ga zidali,
spre, roža, roža brunka je naša!

B: Iz le-te repe žnitane, iz le-te repe šnitane
spre, roža, roža brunka je naša!

A: Al komu ste jo fkrali, al komu ste jo fkrali
spre, roža, roža brunka je naša!

B: Našmu gospod županu, našmu gospod županu
spre, roža, roža brunka je naša!

A: A1 mi vas čmo zatožiti, al mi vas čmo zatožiti
spre, roža, roža brunka je naša!

B: On je naš dobri oče, ki nam niš ne sporeče
spre, roža, roža brunka je naša!

A: A1 nas spustite trikrat skuz, al nas spustite trikrat skuz
spre, roža, roža brunka je naša!

B: A1 kaj za sabo vodite, al kaj za sabo vodite
spre, roža, roža brunka je naša!

A: Mi ta dekleta vodimo, ki lepe gvante nosijo
spre, roža, roža brunka je naša!

B: Al pejte, pejte trikrat skuz, al pejte pejte trikrat skuz
spre, roža, roža brunka je naša!

A: Zdignite gor visok roke, zdignite gor visok roke
spre, roža, roža brunka je naša!

AB: Le-e pejte, pejte trikrat skuz, le pejte trikrat skuz, spre, roža, roža brunka je naša!
AB: Le pejte, pejte trikrat skuz, le pejte pejte trikrat skuz, spre, roža, roža brunka je naša!
AB: Le pejte, pejte trikrat skuz, le pejte pejte trikrat skuz , spre, roža, roža brunka je naša!