Igraj Kolo

V Beli krajini plešejo ples z izbiranjem na pesem Igraj kolo, ki je sicer znana po vsem jugoslovanskem panonskem področju. Viniška varianta je novejša in jo danes tako pleše viniška folklorna skupina. Po zapisu Marije Šuštar z leta 1955 so plesalci ves čas plesa hodili
po krogu v levo in v drugem delu niso ploskali.

Besedilo:

Igraj kolce ne postavaj,
igraj kolo ne postavaj,
igraj kolo ne postavaj.

NISAM DOŠAL (samo fanti)
Nisam došal kolo igrat,
več sam došal devo izbirat,
več sam došal devo izbirat.

NI DEVOJKA (samo fanti)
Ni devojka nakičena,
več je srce pozlačeno,
več je srce pozlačeno.