Pušter tanc

Besedilo

Igraj kolo, igraj kolo
na dvadeset i dva
igraj kolo, igraj kolo
na dvadeset i dva.

U tom kolu, u tom kolu
lepi Jure igra
u tom kolu, u tom kolu
lepi Jure igra.

Aj ta Jure, aj ta Jure
medna usta ima
Da me hoče, da me hoče
poljubiti s njima.

Ljubi Jure, ljubi Jure,
koga ti je drago
Samo nemoj, samo nemoj,
koga nimaš rado.

Sad se vidi, sad se zna,
koji koga rad ima!
Sad se vidi, sad se zna,
koji koga rad ima!

Igraj kolo, igraj kolo
na dvadeset i dva
igraj kolo, igraj kolo
na dvadeset i dva.

U tom kolu, u tom kolu
lepi Jure igra
u tom kolu, u tom kolu
lepi Jure igra.

Aj ta Jure, aj ta Jure
medna usta ima
Da me hoče, da me hoče
poljubiti s njima.

Ljubi Jure, ljubi Jure,
koga ti je drago
Samo nemoj, samo nemoj,
koga nimaš rado.

Sad se vidi, sad se zna,
koji koga rad ima!
Sad se vidi, sad se zna,
koji koga rad ima!