Tri tičice

Besedilo

Tri tičice, tri tičice, so morje obletele
tri tičice, tri tičice, so morje obletele.

Prva nosi, prva nosi
klasek od pšenice,
dab ga, Bog daj, dab ga, Bog daj,
v naše polje dela.

Ona ga je, ona ga je,
v naše polje dela,
naše polje, naše polje
jako obrodilo.

Druga nosi, druga nosi
jagodo od grozdja,
dab jo, Bog daj, dab jo, Bog daj,
v naše gore dela.

Ona jo je, ona jo je,
v naše gore dela,
naše gore, naše gore
jako obrodile.

Tretja nosi, tretja nosi,
zdravja in veselja,
dab ga, Bog daj, dab ga, Bog daj
v naše selo dela.

Ona ga je, ona ga je
v naše selo dela,
naše selo, naše selo
zdravo in veselo.