Vrečo šivat

Ples »Vrečo šivat« je sestavni del predgrajskega mosta, plesali so ga tudi samostojno na svatbah ali ob drugih priložnostih. Če so »vrečo šivat« plesali skupaj z mostom ali na svatbi, so peli zraven pesem »Naša mlada nevesta«. Ob drugih priložnostih npr. ob nedeljah
popoldne pa so fantje in dekleta enako igro plesali sredi vasi brez pesmi ali druge glasbene spremljave. Takrat so plesu rekli »pretikafca«, to ime je za isti ples znano tudi v Starem trgu ob Kolpi. Dandanes je ples le še na programu domače folklorne skupine in se tu pa tam zapleše na »piru«
 

Besedilo

Naša mlada nevesta
prvo večer večera,
jedno grlico,
jedno grlico

Naša mlada nevesta
drugo večer večera
dva goluba leteča,
jedno grlico,
jedno grlico

Naša mlada nevesta,
tretjo večer večera
tri kokuši skubene,
dva goluba leteča,
jedno grlico,
jedno grlico

Naša mlada nevesta,
četrto večer večera,
štiri ovce z jančiči
tri kokuši skubene,
dva goluba leteča,
jedno grlico,
jedno grlico.

Naša mlada nevesta,
peto večer večera,
pet koz s kozliči,
štiri ovce z jančiči
tri kokuši skubene,
dva goluba leteča,
jedno grlico,
jedno grlico

Naša mlada nevesta,
šesto večer večera,
šest krav s telčiči,
pet koz s kozliči,
štiri ovce z jančiči
tri kokuši skubene,
dva goluba leteča,
jedno grlico,
jedno grlicoNaša mlada nevesta,
sedmo večer večera,
sedem volov jarmenih,
šest krav s telčiči,
pet koz s kozliči,
štiri ovce z jančiči
tri kokuši skubene,
dva goluba leteča,
jedno grlico,
jedno grlico

Naša mlada nevesta,
osmo večer večera,
osem konj tovornih,
sedem volov jarmenih,
šest krav s telčiči,
pet koz s kozliči,
štiri ovce z jančiči
tri kokuši skubene,
dva goluba leteča,
jedno grlico,
jedno grlico

Naša mlada nevesta,
deveto večer večera,
devet peči kruhova,
osem konj tovornih,
sedem volov jarmenih,
šest krav s telčiči,
pet koz s kozliči,
štiri ovce z jančiči
tri kokuši skubene,
dva goluba leteča,
jedno grlico,
jedno grlico